Meny Lukk

Kursbetingelser

Før deltagelse på kurs i Golia Tennisklubb (Golia TK) forplikter deltagere over 18 år / foresatte til barn under 18 år seg til å lese gjennom disse betingelsene. Ved oppmøte på kurset anses betingelsene akseptert.

Informasjon
Golia TK benytter både SMS, e-post, klubbens Facebook- og hjemmeside til å informere. Deltakere over 18 år og foresatte til barn under 18 år bes derfor oppgi mobiltelefonnummer og e-postadresse ved påmelding. Mobiltelefonnummer og e-postadresse må til enhver tid være riktig og aktiv. Hvis dere ikke mottar e-post fra oss, må dere ta kontakt med Golia TK via kurs@goliatk.no. Dersom dere ikke er på Facebook, må det gis beskjed om, slik at informasjon kan gis på annen måte.

Påmelding
Påmelding til kurs er bindende og gjelder for hele terminer, høstterminen (august–desember) og vårterminen (januar–juni). Slutter man kurset midt i terminen eller er borte noen treninger for eksempel på grunn av sykdom, skade, jobb eller skole, vil ikke kursavgiften bli tilbakebetalt. Spillere som kan fremlegge legeerklæring vil få 50% refusjon for den perioden man er skadet eller syk. Samme refusjonsregler gjelder i utgangspunktet for eventuelle camper som er fulltegnet. Dersom annet medlem overtar den ledige plassen gis full refusjon.

Prøvetime
Det er anledning til å ha en prøvetime før man bestemmer seg for å gå på kurs. Etter deltagelse på den andre timen, blir man fakturert fra første time.

Gruppesammensetninger
Klubben setter sammen treningsgrupper etter alder og ferdighetsnivå. Vi prøver å ta hensyn til spesifikke ønsker om gruppesammensetninger, men vi kan ikke garantere at slike ønsker blir imøtekommet.

Treningsregler – holdning og oppførsel etc.
Alle deltakere møter presis til hver trening og har med nødvendig utstyr (tennissko og racket). Racket kan lånes i starten for nye spillere, men det er i utgangspunktet ikke slik at man kan låne utstyr over lenger tid, for eksempel et helt skoleår. For spill på hardcourtbanene må man ha rene innesko som ikke gir merker på dekket. For best mulig læringsklima på kurs/trening, ønsker vi en viss grad av disiplin og orden, uten at dette skal gå ut over trivsel og spilleglede til deltakerne. Alle må oppføre seg ordentlig. Det er viktig at alle hører etter, er høflige overfor medspillere og trener og prater positivt til seg selv og andre slik at det skapes et hyggelig miljø med trivsel blant spillere og trener. Det aksepteres ikke kasting av racket, ufint språk, forsøpling og hærverk på trening og i turneringer. Om disse reglene ikke følges kan klubben eller treneren gi muntlig advarsel og bortvise fra trening.

Bortfall av kurstimer
Enkelte kurstimer kan bortfalle ved turneringer/lagkamper eller uforutsette hendelser, for eksempel sykdom hos trener eller dårlig vær. (AKS- og voksenkursene avlyses ved regnvær. Tennisskole-gruppene avlyses ikke ved regnvær, men erstattes av annen aktivitet.) Det blir ingen tilbakebetaling av disse timene, men hvis det gjentar seg ofte på en sesong vil det gjøres forsøk på å finne nye tider for erstatningstimer, for eksempel i helger. Det garanteres ikke at erstatningstimer kan gjennomføres eller blir på tidspunkt som passer for alle. Ved sykdom hos trener vil klubben tilstrebe å skaffe vikar.

Avmelding

Treningstilbudet fortsetter automatisk til du melder deg av.

  • Frist for avmelding er 1. desember for vårterminen.
  • Frist for avmelding er 1. august for høstterminen.

Dette er for at kursgruppene skal fungere så bra som mulig. For å redusere kurstimer eller avslutte sitt kurs må du sende e-post til kurs@goliatk.no. Du vil motta en bekreftelse når vi har registrert din avmelding. Vennligst påse at du mottar denne bekreftelsen.

Hvis det ikke gis beskjed innen fristen, må du betale for neste termin. 

Medlemskap

Alle må være medlemmer av Golia TK for å delta på kurs. Medlemsinformasjon og priser for medlemskap finnes på klubbens hjemmeside goliatk.no/medlemskap. Medlemskontingenten faktureres separat. Medlemskontingent for AKS-barna er inkludert i kursavgiften. AKS-medlemskap gir ikke adgang til andre baner enn barnebanen (asfaltbanen) utenom kursene.

Kursavgift
Gjeldende kurspriser ligger på klubbens hjemmeside og gjelder normalt for hele skoleåret. Faktura for kurs sendes ut ved kursstart med betalingsfrist 2 uker. Det vil si at fristen vil være henholdsvis i begynnelsen av september og midten av januar. Man må betale kursavgiften for hele terminen selv om man velger å slutte underveis.

Kurstider
Kurs i Golia TK følger i utgangspunktet skoleruta for Osloskolen, dog foregår det noe kurs der det er normale arbeidsdager men skolefri, for eksempel før jul, etter nyttår og inneklemte dager.