Meny Lukk

Årsmøte 2018

Det er tid for årets årsmøte. Dette blir avholdt 22. mars 2018 kl. 19.00 i GTKs klubbhus. Saksliste er som følger (link til PDF nedenfor):

  • Godkjenne de stemmeberettigete
  • Godkjenne innkallingen og sakslisten
  • Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen
  • Årsberetning for 2017
  • Årsregnskap for 2017
  • Innkommet forslag – grusbanerehabilitering
  • Budsjett for 2018
  • Valg
  • Eventuelt

Saksdokumenter