Meny Lukk

Innkalling til årsmøte i Golia TK 2021

Styret kaller inn til årsmøte i Golia Tennisklubb onsdag 17. mars 2021 kl 20:00.

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020. 

Alle som ønsker å delta bes så raskt som muli om å registrere sin deltagelse elektronisk, senest innen 14. mars 2021. 

Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd (herunder lenke til videotjenesten som benyttes), samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under møtet. 

Møtet vil foregå på videotjenesten Google Meet, og lenke til møtet blir sendt til de som melder seg på.
Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet.

Det er adgang til å fremme nye saker i forbindelse med godkjenning av sakslisten (med unntak av endring av lov eller bestemmelser), samt fremme endringsforslag til sakene som skal behandles, og fremme benkeforslag til tillitsverv. 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside.

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Golia Tennisklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i 2021, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til klubben. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Lov for Golia Tennisklubb Oppdatert pr. 1. januar 2020

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan klubben kontaktes på e-post anne.marstrander@goliatk.no.

Velkommen til årsmøtet!

Med vennlig hilsen

Styret