Meny Lukk

Innkalling til årsmøte i Golia Tennisklubb 2023

Styret innkaller herved til årsmøte i Golia Tennisklubb.

Årsmøtet avholdes onsdag 15. mars 2023 kl 20:00 på Nordre Skøyen Hovedgård. Vi åpner dørene kl 19:30.

NB! Merk at årsmøtet i år gjennomføres ved fysisk fremmøte på NSH.

Av hensyn til servering er det hyggelig om du melder fra om du kommer. 

Påmelding kan du gjøre HER.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet – altså 1. mars. Send forslaget ditt til post@goliatk.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Golia Tennisklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i 2023, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til klubben. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Lov for Golia Tennisklubb oppdatert pr. 1. januar 2020.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan klubben kontaktes på e-post anne.marstrander@goliatk.no.

Velkommen til årsmøtet!