Meny Lukk

Årsmøte 2019

Golia Tennisklubb kaller inn til årsmøte onsdag 27. mars klokken 20:00 i klubbhuset.

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være styret i hende senest 13. mars 2019 (post@goliatk.no). Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet vil bli gjort tilgjengelig senest 20. mars.

Årsmøtet er åpent for medlemmer i klubben. Vi minner om at man for å ha stemmerett og være valgbar må ha fylt 15 år, ha vært medlem av klubben i minst én måned. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. § 16 i Lov for Golia Tennisklubb (Loven).

Årsmøtet er klubbens øverste organ og legger grunnlaget for styret sitt arbeid. Alle som ønsker å være med på å bestemme hvordan klubben skal drives bør derfor stille på årsmøtet.

Hjertelig velkommen!