Meny Lukk

Årsmøte 2019 – Saksliste og vedlegg

Som tidligere meddelt er det årsmøte i Golia Tennisklubb onsdag 27. mars klokken 20:00 i klubbhuset. Nedenfor finner dere saksliste samt vedlegg.

Saksliste (pdf-versjon laster du ned her):

 1. Godkjennelse av de stemmeberettigete
 2. Godkjennelse av innkalling og saksliste
 3. Valg av dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen
 4. Årsberetning for 2018
 5. Årsregnskap for 2018
 6. Godkjennelse av klubbens organisasjonsplan
 7. Spørsmål om klubben skal forsøke å kjøpe den delen av området som festes
 8. Fastsettelse av medlemskontingent, herunder betingelser for familiemedlemskap
 9. Endring av klubbens lov – antall styremedlemmer, varamedlemmer og valgperiode
 10. Fullmakter til styret – fastsettelse av treningsavgift mm.
 11. Budsjett for 2019, herunder forslag om endring vedrørende støtte til Tveita-fotballen
 12. Reguleringssak
  På årsmøtet vil det bli redegjort for forslag til reguleringsplan på gnr 144 bnr 165. Det er foreslått adkomst til fire nye boliger via veien inn til tennisbanen. Styret ønsker å høre årsmøtets oppfatning forut for eventuelle nye bemerkninger til det siste forslaget. Vi har fått utsatt frist for merknader til forslaget til 28. mars 2019.
 13. Valg
 14. Eventuelt (det kan ikke fattes vedtak under dette punktet)

Vedlegg:
Vedlegg 1 – Årsberetning for 2018
Vedlegg 2 – Regnskap for 2018 med revisors beretning og budsjett for 2019
Vedlegg 3 – Organisasjonsplan
Vedlegg 4 – Innstilling til medlemskontingent
Vedlegg 5 – Innstilling til sak om lovendring
Vedlegg 6 – Innstilling til sak om fullmakter
Vedlegg 7 – Dokumenter vedrørende reguleringsplanforslag
Vedlegg 8 s 1- Valg av styre mm
Vedlegg 8 s 2 – Valg av valgkomite